Sistema d'Informació Local (*SIL)

Registre d'Entitats Locals

Recopilació de dades procedents del Registre d'Entitats Locals, així com estudis i una altra informació complementària.

Base de dades d'Alcaldes i Regidors

En aquesta secció podrà consultar els llistats d'alcaldes triats en cada municipi espanyol per Comunitats Autònomes.

Càrrecs representatius locals

Des d'aquí podrà accedir al llistat d'Alcaldes 2007 i a informes i estudis sobre gènere elaborats pel Ministeri competent i per altres òrgans de l'AGE.

Baròmetre sobre la qualitat de vida en els municipis de gran població

Baròmetre sobre la qualitat de vida en els municipis de gran població

Informació actual i històrica dels municipis que hagin adoptat el règim organitzatiu dels municipis de gran població (Font: INE/MPT).

Informació local en altres organismes

Conté vincles a les web d'altres Administracions i Organismes en les quals es recull informació sobre l'àmbit local a través d'observatoris, estudis i publicacions.

Comissió de Seguiment del Pacte *Antitransfuguismo